Personlig coaching

Vad är coaching?

Det finns många definitioner på coaching. Förenklat kan man säga att coaching är en metod att hjälpa människor uppnå sina personliga, kort eller långsiktiga, mål. Coachens (helst certifierad av tex International Coach Federation eller International Coaching Community) uppgift är att hjälpa klienten att nå fram till sitt mål genom att ställa frågor och hjälpa klienten att reflektera och utvecklas enligt de uppsatta målen. Man kan tänka på coaching som mental träning, en process du går igenom med lite externt stöd.

“Coaching har definierats på många sätt. Essensen av coaching är att hjälpa en person förändras på det sätt de vill och hjälpa dem gå i den riktning de vill.”

ICC definition

Varför går man till en personlig coach?


Det enkla svaret är att det avgör du själv. Det finns inga generella bedömningskriterier som gör att någon skulle vara mer lämpad än någon annan. De flesta går till en coach när de känner att de fastnat och inte kommer vidare i sitt liv med någon speciell bit.

Det kan handla om att tex våga byta jobb, gå ner i vikt eller något som känns tillräckligt viktigt att man vill ta hjälp för att komma vidare med. Varför någon beslutar sig för att använda en personlig coach är ofta mycket individuellt.

Hur bedömer man en coach?

Det finns många coacher av olika slag idag (förutom personliga coacher finns tex livscoacher, ledarskapscoacher, hälsocoacher tom dejtingcoacher). Som i alla brancher och yrken finns det säkert både bra och dåliga coacher och alla kan inte vara bra på allt. Det viktiga är att du tar reda på så mycket som möjligt om de coacher du tycker verkar bra och intressanta, kollar upp referenser och kanske tar kontakt och frågar saker du undrar över. En ICF eller ICC certifiering är naturligtvis en fördel.

Vad kan man förvänta sig för resultat?

Det beror i hög grad på vilka mål du vill uppnå tex kort eller långsiktiga mål och hur komplicerade dina mål är. Oftast kommer ni överens med coachen gemensamt vilka resultat som eftersträvas. För vissa kanske det handlar om att hitta en bra handlingsplan och genomföra den själv. Andra kanske tvärtom vet hur och vad som behöver göras men behöver stöd i genomförandet.

Var hittar man coacher?

Coacher hittar man i nästintill alla brancher idag (tex personlig tränare inom hälsa). Det enklaste är förmodligen att söka efter den typ av coach du behöver på nätet. Om du bara är intresserad av certifierade coacher kan du söka efter coacher på ICC och ICF:s hemsidor som har egna databaser med certifierade coacher i Sverige:

Vad kostar det att bli coachad?

Det är inte helt enkelt att svara på. Det är ungefär som att fråga: Vad kostar en bil? Det beror naturligtvis på en massa saker. En legitimerad psykolog med coaching utbildning med fokus på ledarskap kostar förmodligen mycket mer än en ocertifierad dejtingcoach. Icke desto mindre kan en outbildad men erfaren dejtingcoachen säkerligen ge mycket bättre dejtcoaching än den utbildade ledarskapscoachen kan om just dejting … Ring och fråga!

 


Leave a Reply